Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

5816 f8e1 420
Reposted fromoll oll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 03 2018

Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
4817 5532 420
F.Springer '13 pięter'
1394 ffa0 420
5506 0c59 420

July 31 2018

4310 6546 420
5589 64be 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
5241 2edd 420
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
4853 b6a2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
9236 b0b1 420
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viablackheartgirl blackheartgirl
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viablackheartgirl blackheartgirl

March 22 2018

9627 bd5a 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viastepywilcze stepywilcze
9514 8f7f 420
Reposted fromMuppet Muppet viacalineczka calineczka
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viacalineczka calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl