Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

4451 6956 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialexxie lexxie
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid vialexxie lexxie
7473 ba71 420
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaever ever

March 08 2017

White Northern Lights in Finland

Reposted fromweightless weightless viaSzczurek Szczurek

March 01 2017

1850 c848 420

melaninboy:

shanteallx3:

hippy-freak:

Look at how beautiful and non sexualized this image is….

I will REBLOG this everyday!! Unsexualize the female body!!

fav

February 27 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatwice twice
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabolandia zabolandia viaoblivions oblivions

February 26 2017

7349 da46 420
Reposted frommyu myu vialexi lexi
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaSTYLTE STYLTE
Prawda jest taka, że ludzie, których spotykasz na swej drodze, będą traktować cię identycznie, jak ty traktujesz samą siebie.
— Miranda Kerr

February 23 2017

9211 53eb 420
4619 c0e8 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
9580 15b0 420
Reposted fromfakinszit fakinszit viascorpix scorpix

February 22 2017

6201 129c 420
Reposted fromcarol91 carol91 viapollywood pollywood

February 21 2017

1865 4bb2 420
Reposted fromfor-witches for-witches viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl