Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

Tylko temu, kto pyta o szczegóły, można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości.
— Alessandro D'Avenia – Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromnyaako nyaako viawyliczanka wyliczanka
1839 c743 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawyliczanka wyliczanka
4227 f457
Reposted fromapatia apatia viaaura-lunaris aura-lunaris
nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja.  nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. nie ja. 

to nigdy nie byłam ja.
— 212
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka
7602 35e6 420
Reposted fromxawery xawery viawyliczanka wyliczanka
3508 5cef 420
Reposted frommoreshadows moreshadows viawyliczanka wyliczanka
Czasami myślimy, że kogoś kochamy i później na siłę staramy się wejść w tą miłość. Kończymy, bo okazuje się, że to wcale nie było to. Aż w końcu nadchodzi ten moment, w którym dociera do nas, że to właśnie było to, tylko nie do końca oswojone, niezupełnie otwarte, zbyt mało nam znane.  Dajcie sobie czas.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromshakeme shakeme
2897 0c9f 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viawszystkodupa wszystkodupa
8743 7879 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted frompseikow pseikow viawszystkodupa wszystkodupa
1746 48a8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaura-lunaris aura-lunaris
Tyle lat edukacji, a nikt nie nauczył nas jak pokochać samych siebie i dlaczego to takie ważne.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
7314 1761 420
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaBadziew Badziew
Człowiek miewa w życiu wiele okazji, ale szansa pojawia się tylko raz. Można ją mieć i zmarnować. Sęk jednak w tym, że można jej także nie dostrzec.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromweightless weightless viabeaugilar beaugilar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl