Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

3273 7d28 420
Reposted fromflopsbox flopsbox viaakysz akysz

February 16 2018

8638 39a2 420
2022 4e42 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaflesz flesz

February 02 2018

5196 7c9d 420
Sternenkalender 2018

January 26 2018

2587 d506 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna

January 24 2018

2242 20c5 420

danger:

Neon Nights by Elsa Bleda

Reposted fromunco unco viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viahavingdreams havingdreams
1279 eee5 420

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viakonwalia konwalia

January 13 2018

6065 2436 420
Reposted fromlaters laters viamglistyporanek mglistyporanek

January 11 2018

2860 74dc 420
Reposted fromtgs tgs viaembrace embrace
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viasatyra satyra
Gdybym był silny, trzymałbym Cię blisko
— Seether- Let You Down
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viascorpix scorpix

January 07 2018

7902 9e28 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl