Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

7807 ba11 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
7057 1293 420
.
Reposted fromjaskier jaskier vialexxie lexxie
7504 0b20 420
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialircze lircze

August 24 2016

4431 6caf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
Untitled
Reposted fromweightless weightless vialircze lircze
0915 383f 420
Reposted frommoniamagda moniamagda vialircze lircze
Reposted fromweightless weightless vialircze lircze
2006 592d 420
Poznań, Poland
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialircze lircze
8421 5373 420
Reposted fromjestemzero jestemzero vialircze lircze
4649 2db1 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialircze lircze
2827 6bd5 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialircze lircze
6127 6a14 420
Reposted fromerial erial vialircze lircze
8202 d22a 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viastrzepy strzepy
3494 2425 420
Reposted fromtwice twice vialircze lircze
6409 7f05 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viasabletka sabletka
7664 48ee 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viasabletka sabletka
Kobiety potrzebują racjonalnego wytłumaczenia. Logicznego, takiego prosto z mostu i konkretnego typu: sorry, nie możemy być razem, bo masz za małe cycki, poznałem inną czy coś w tym rodzaju. Po podaniu konkretnego powodu kobietom łatwiej dojść do siebie. Natomiast, jeżeli rozstajesz się z kobietą i mówisz jej, że jest dobra, idealna i można z nią planować życie, ale nie możecie być razem i tu podajesz serię błahostek, to po prostu jesteś tchórzem, a ją narażasz na to, że się nie pozbiera. Albo, że zacznie robić głupie, nieracjonalne i niebezpieczne rzeczy.
— POKOLENIE IKEA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl