Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

9627 bd5a 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viastepywilcze stepywilcze
9514 8f7f 420
Reposted fromMuppet Muppet viacalineczka calineczka
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viacalineczka calineczka
8012 3d78 420
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viacalineczka calineczka
0975 07ff 420
Reposted fromSzczurek Szczurek

March 21 2018

2902 12c6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
7373 06c7 420
Reposted fromkrainakredek krainakredek viapannakies pannakies
0887 9583 420
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapoppyseed poppyseed
Ludzie, którzy potrzebują najwięcej akceptacji dostają jej najmniej, a ludzie, którzy potrzebują najmniej akceptacji dostają jej najwięcej.
— Wayne Dyer
Reposted fromstormymind stormymind viapoppyseed poppyseed
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapoppyseed poppyseed

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasztukamatorka sztukamatorka
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viasztukamatorka sztukamatorka

March 20 2018

Reposted fromshakeme shakeme viastylte stylte
1731 d7bb 420
Reposted fromsarazation sarazation viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 19 2018

6055 93bb 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaakysz akysz
3791 1516 420
7249 783e 420
1273 9a11 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viasoupless soupless

February 19 2018

3273 7d28 420
Reposted fromflopsbox flopsbox viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl