Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

6002 9591 420
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaapatyczna apatyczna
2981 7e6c 420
Reposted fromnightmvre nightmvre viallolitte llolitte
Reposted frombluuu bluuu viamyzone myzone
4072 f1e9 420
5442 d3d0 420
Reposted fromsercowisko sercowisko viamisza misza
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
2403 ff86 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakonwalia konwalia
'The Brooklyn Bridge' painted by Joseph Stella
Kobiety potrzebują racjonalnego wytłumaczenia. Logicznego, takiego prosto z mostu i konkretnego typu: sorry, nie możemy być razem, bo masz za małe cycki, poznałem inną czy coś w tym rodzaju. Po podaniu konkretnego powodu kobietom łatwiej dojść do siebie. Natomiast, jeżeli rozstajesz się z kobietą i mówisz jej, że jest dobra, idealna i można z nią planować życie, ale nie możecie być razem i tu podajesz serię błahostek, to po prostu jesteś tchórzem, a ją narażasz na to, że się nie pozbiera. Albo, że zacznie robić głupie, nieracjonalne i niebezpieczne rzeczy.
— POKOLENIE IKEA
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Wszystko zaczyna się od decyzji, żeby być szczęśliwym.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 25 2016

Ale możesz także pójść pod prąd życia. To trudne, nie łudź się. Znacznie łatwiej jest brać, co ci dają, niż iść po swoje pod prąd. Brać na siebie kamienie, które niesie woda, dostawać wiatr, który wieje w twarz. Ranić stopy i potykać się. Upadać raz po raz. I mieć tylko jedną jedyną pewność: że w nikim nie ma oparcia. Że jesteś sama, sama w drodze. Trudno jest powiedzieć: wszystko porzucam, a siebie wybieram. Jeszcze trudniej nie zawrócić z tej drogi.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3517 cf7c 420
Reposted frommoreshadows moreshadows viaembrace embrace
0256 7f6e 420
#outings_project
Reposted fromrol rol viaembrace embrace

October 24 2016

0827 bb77 420
Reposted fromClary Clary viamybluebird mybluebird
Chce całować, wargi gryź, ręką po nodze sunąć, palce pod bluzkę wkraść, serca rytmu słuchać, drżący oddech czuć. Póki można, bo to że jutro jest takie niedalekie, wcale nie znaczy że kiedykolwiek przyjdzie.
Reposted fromyanek yanek viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl