Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

8389 a34d 420

everydaylouie:

today i saw a birb runnin’ fast

June 04 2017

8015 cf40 420
Reposted fromamatore amatore viaskrzacik skrzacik
8456 aa75 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
Mógł zrobić tyle. Mógł zrobić więcej ode mnie, bo oprócz myślenia umiał jeszcze stanąć naprzeciwko świata i bić się z nim.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Piekło nie może być takie straszne, jeśli masz z kim do niego iść.
— A.
Reposted fromsztukamatorka sztukamatorka
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viafoodforsoul foodforsoul
Untitled
Reposted fromweightless weightless viafoodforsoul foodforsoul

May 23 2017

9036 538b 420
3486 17f6 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka vialexxie lexxie
0071 08fb 420
8297 fbfd 420

May 17 2017

9468 8e13 420
Reposted fromwowimtired wowimtired vialexxie lexxie
8135 dfdb 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaskrzacik skrzacik
4476 2463 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
4448 9be1 420
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaever ever

May 11 2017

2861 86f4 420
Reposted fromSTYLTE STYLTE viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
5560 9bc4 420
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl